torsdag 13. mars 2014

Fotografi - Blogg som arbeidsmetode


Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa har laga film om blogg som arbeidsmetode i vidaregåande skule. Faget er Foto og trykk og det er lærer og bloggar Brit Iren Hetland Haavik som viser korleis Vg2 på Vågen videregående skole i Sandnes arbeider med portrettbilder på blogg. Universitetslektor Arne Olav Nygard ved Lesesenteret reflekterer over arbeidsprosessen og elevenes arbeid med tekster på bloggen.

Sjå filmen her:

Haavik har også en fotoblogg der en kan følge Vg2 på Vågen VGS sitt arbeid med foto. 

Følg lenka til bloggen her:
Fotoblogg