fredag 6. mars 2015

Pedagogisk bruk av blogg i undervisning

Har du et ønske om å ta i bruk blogg i undervisning? Da skal du vite at alle kan blogge! Bloggen er lett tilgjengelig, har lav brukerterskel og kan raskt og enkelt oppdateres.  Den kan være offentlig eller lukket for en gruppe og du bestemmer selv, hvem og hvor mange som skal eie den.
 
Det er motiverende og engasjerende å bruke blogg i undervisning, både som en fargerik formidlingsarena og aktiviserende læringssituasjon. Vi har blogget faglig de siste årene knyttet til undervisning ved Institutt for forming og formgivingsfag, HiT.  

Vi opplever at det er viktig å møte studentene der de er. Her ser vi at vi kan bidra til at studenter oppøver digital fagkompetanse. Gjennom å blogge må studenten ikke bare være digital konsument, men selv innta en aktiv rolle gjennom å produsere og utvikle kompetanse og erfaring innenfor eget fagområde. Som forvaltere innenfor ulike fagområder har vi både et ansvar for å ta nettet i bruk og å våge å være synlig på nett! Blogg er en av de mest sentrale publiseringskanalene i samfunnet, og som verktøy innehar bloggen en autentisk læringsarena. Blogg egner seg godt til å produsere sammensatte tekster med lenker, bilder og videoer. Teknologien gjør det mulig å gi tilbakemeldinger, produsere tekster i felleskap og bygge sosiale nettverk.

Blogg er en publiseringsplattform på nett innenfor sjangeren sosiale medier. Britt Iren Hetland er en aktiv blogger innenfor videregående opplæring. Hennes elever er også aktive bloggere og slik perforeres klasserommet. Hetland bruker begrepet prosumenter. Begrepet er en sammenstilling av «produsent» og «konsument» og viser til en aktiv rolle der vi selv er med å skape, utvikle og ikke bare forbruke. (Bedre skole 2012/1)

Det er mange utfordringer som dukker opp i arbeid med blogg, og de tekniske utfordringene er kanskje de minste. Det er nyttig å drøfte de pedagogiske utfordringene og mulighetene ved å ta i bruk blogg i undervisning. Gjennom bloggkursene ønsker vi å dele erfaringer med andre som bruker blogg som pedagogisk verktøy.

Bloggverktøyene Blogspot og WordPress er de mest brukte. Under kurset vil det først og fremst bli gitt en innføring i Blogspot. Du vil raskt finne fram til de viktigste funksjonene for å komme i gang med blogging.

Ingrid og Lovise