Om Blogg

Blogg som sjanger - Hva er en blogg?
En blogg kan enten omhandle personlige interesser, andre er opprettet av kommersielle hensyn. En blogg kan benyttes for å styrke kommunikasjon internt i organisasjoner eller mellom organisasjon og eksterne parter, sånn som kunder. Blogger til forskjellige selskaper vil ha forskjellige former, for eksempel vil bloggen til et industriselskap ta opp andre temaer enn nattklubber og festivaler.

Blogg oppstod da noen begynte å poste korte personlige innlegg på egne hjemmesider. Ordet blogg er sammensatt av ordene web og logg, og verbet å blogge betyr å skrive nye blogginnlegg og svare på kommentarer so m har kommet inn på bloggen. Blogging omtales gjerne som dagbøker og fungerer som et nettsted hvor man er reflekterende og kommenterende med lenker og henvisninger til andre steder på nettet.

En blogger er den personen som skriver innleggene på bloggen, og innleggene sorteres i den rekkefølge att det siste innlegget automatisk legges øverst på forsiden. Et kommentarfelt dukker opp etter hver artikkel, og det gir leser rask tilbakemelding og blir slik en del av en pågående diskusjon. Denne muligheten for samsnakking og at bloggene kan lenkes til hverandre, gjør at blogg kategoriseres som et sosialt medium. 

En blogg forutsetter en aktiv bruker i produsentrollen – ingen vil snakke med noen som ikke svarer.

Interaktivt og aktiviserende
Internett har forandret seg. Den vanlige brukeren har i større grad blitt en produsent av innholdet. Weben har utviklet seg til å bli mer brukerstyrt. Nettsidene er mer dynamiske eller foranderlige enn før, og brukeren kan styre mer av innholdet.  

Blogg er en type sosial programvare som er egnet til å støtte samhandling og kommunikasjon over internett. Blogg er lett tilgjengelig fordi den ikke lenger er forbeholdt de med veldig høy digital kompetanse. Det har blitt noe som er tilgjengelig for veldig mange grunnet tilgjengelighet og lav brukerterskel. 

Blogg er raskt og enkelt å oppdatere i en travel hverdag. En kan ha individuelt eller kollektivt eierskap. Å bygge sosiale nettverk og utveksle informasjon er noe som preger samfunnet vårt i dag. Teknologien gjør det mulig å gi tilbakemeldinger, produsere tekster i felleskap og bygge sosiale nettverk. Kommentarmuligheten åpner for dialog mellom forfatter og lesere.

Blogg er et type medier som en aktivt må oppsøke, på den måten får en bare den informasjon en søker selv. Det er da fare for at en bare finner informasjon som bygger opp under egne meninger og holdninger istedenfor at en blir utsatt og utfordra på andres meninger.

Bloggen er et sted der en både henter ut ting og kanskje er med på å skape, en aktiviseres og kan være med å bidra selv. Siden det er lave inntekter og utgifter forbundet med blogging for det store flertall av bloggere, er de fleste av dem amatører. Dette fører til at formatet av mange kritiseres fordi det trivialiserer folks medievaner. På den andre sida peker tilhengere på at bloggformatet gir flere mulighet til å ytre seg i det offentlige og at ytringer ikke lenger er underlagt plass- og redaksjonelle begrensninger som i tradisjonelle medier. Dette er særegent ved internettet, ingen er eier, ingen kontrollerer hele Internett, alle kan være med. En hopper over nasjonale grenser ved ett museklikk, og en har hele verden som publikum. 

Du legger igjen digitale spor - f. eks arbeidsgiver googler deg! Utleier google deg. Direkte løgn og spekulasjoner, mobbing forekommer og her kommer vi borti mange juridiske og etiske sider ved informasjonssamfunnet. Dette er en utfordring i arbeid med blogg i skole!Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar